Rocznik Teologiczny

Rocznik Teologiczny znajduje się na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów” opublikowanym jako załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. uzyskał 40 punktów.

Rocznik Teologiczny jest indeksowany w bazach:

Pełna treść wszystkich artykułów (od 2009 roku) jest dostępna open access w zakładce Zeszyty Rocznika Teologicznego oraz w wymienionych powyżej bazach.

Z przyjemnością informujemy, iż kwartalnik naukowy Rocznik Teologiczny znalazł się na prestiżowej ICI Journals Master List, pozytywnie przechodząc proces ewaluacji i uzyskując w 2018 roku wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 53.80 pkt.

Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się:
http://journals.indexcopernicus.com/Theological+Yearbook,p24782655,3.html

wróć do góry