Rocznik Teologiczny

Spis treści/Table of Contents

Artykuły/Articles
Beata Stuchlik-Surowiak, Różne interpretacje biblijnego motywu stworzenia kobiety i mężczyzny w polskojęzycznej literaturze parenetycznej XVI-XVII wieku (w świetle tradycji egzegetycznej)/Various Interpretations of the Biblical Motif of Man and Woman  in Polish Moralistic Literature of the 16th – 18th Centuries  (in the light of exegetical tradition) 203
Paweł Dziadul, Święte ciała i idea patronatu nad serbską despotowiną w pierwszej połowie XV wieku: rytuał, przestrzeń, władza/Holy Bodies and the Idea of Patronage over the Serbian Despotate in the first half of the 15th century: ritual, space, power 225
Barbara Świadek, Popularność kultu Krzyża Świętego w okresie potrydenckim i jej wpływ na kwestie artystyczne/The Popularity of the Cult of the Holy Cross after the Council of Trent and its Impact on Art Theory 247
Tomasz Dariusz Mames, O początkach mariawityzmu, archiwum watykańskim i nieznanych dokumentach oraz ich (nad/re/nie)interpretacji: H. Seweryniak, „Święte Oficjum a mariawici”, Płock 2014/On the Beginnings of Mariavitism, the Vatican Archives and the Unknown Documents, and their (over-/re-/no-) Interpretation: H. Seweryniak, „Święte Oficjum a mariawici”, Płock 2014 265
Edward Puślecki, Teologia metodyzmu w dobie ekumenizmu/Theology of Methodism in the Age of Ecumenism 293
Wiktor Orlof, Maria Antonowicz, Uzdrawianie oraz leczenie duszy i ciała w tradycji Chrześcijaństwa Wschodniego. Kult świętych kapłanów-lekarzy/Healing and Treatment of the Body and Soul in the Tradition
of Eastern Christianity. Cult of holy priest-doctors
309
Andrzej Korczak, Zachodnie odpowiedniki tantrycznych inspiracji teorii mitu Mircei Eliadego/Western Analogues of Tantric Inspirations in Mircea Eliade’s Myth Theory 323

 

wróć do góry