Rocznik Teologiczny

 

Artykuły/Articels
Adam Magruk, Biblijno-historyczna analiza święta Przemienienia Pańskiego/The biblical and historical analysis of the Feast of the Transfi guration of Christ 271
Kamil Hałambiec, Teologia przebudzenia religijnego według Charlesa Finneya. Kontekst historyczny, źródła i jej wpływ na późniejszy rewiwalizm/Charles Finney and a Theology of Revival of Religion. Historical-biographical context as well as its impact on later revivalism 299
Janusz Adam Frykowski, Dzieje parafi i unickiej pw. św. Demetriusza Męczennika w Nedeżowie w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych/The history of St Demetrius the Great Martyr Uniate church in Nedezów in the light of 18th century church visitations 319
Paweł Matwiejczuk, Humaniści, reformatorzy, przyjaciele. Korespondencja Filipa Melanchtona do Jana Łaskiego/Humanists, Reformers, Friends. Philip Melanchton’s correspondence to Johhannes a Lasco 347
Recenzje/Reviews
Sidur Beit Polin. Modlitewnik na dni powszednie, szabaty i święta, red. Gil Nativ, Związek Postępowych Gmin Żydowskich w Polsce, Warszawa 2015/Sidur Beit Polin. The Prayerbook for Weekdays, Sabbaths and Holidays, red. Gil Nativ, Związek Postępowych Gmin Żydowskich w Polsce, Warszawa 2015 (Andrzej P. Kluczyński) 375
Arcybiskup Szymon (Romańczuk). Pisarz i Bóg. Dostojewski, Gogol, Tołstoj, Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Białystok 2013, ss. 95/Arcybiskup Szymon (Romańczuk). Writer and God. Dostoevsky, Gogol, Tolstoy. Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Białystok 2013, ss. 95 (Andrzej F. Dziuba) 381
Jonathan Phillips. Druga krucjata. Rozszerzanie granic chrześcijaństwa, Przełożył Norbert Radomski, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013, ss. 527/Jonathan Phillips. The Second Crusade: Extending the Frontiers of Christendom. Transl. Norbert Radomski. Dom Wydawniczy REBIS. Poznań 2013, ss. 527 (Andrzej F. Dziuba) 385
wróć do góry