Rocznik Teologiczny

Recenzenci współpracujący z „Rocznikiem Teologicznym” w roku 2016
– prof. dr hab. Elżbieta Adamiak
– ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
– prof. dr hab. Stefan Beyerle
– prof. dr hab. Achim Bohrens
– dr hab. Piotr Chomik
– dr Jurij Danilec
– PD dr Jochen Flebbe
– prof. dr hab. Wojciech Gajewski
– dr hab. Axel Graupner
– prof. dr hab. Szymon Kawalla
– prof. dr Buba Kudava
– prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
– dr hab. Piotr Lorek
– ks. dr hab. Józef Łupiński
– ks. prof. dr hab. Artur Malina
– prof. dr hab. Predrag Miodrag
– prof. dr hab. Aleksander Naumow
– prof. dr hab. Roman Oficinskij
– prof. dr hab. Zbigniew Pasek
– prof. dr hab. Ireneusz Pawlak
– prof. dr hab. Grzegorz Pełczyński
– prof. dr hab. Antje Roggenkamp
– ks. prof. dr hab. Mieczysław Różański
– prof. dr Ján Šafin
– prof. dr Wilhelm Schwendemann
– prof. dr hab. Sergeius Temčinas
– prof. dr hab. Michael Wolter
– prof. dr hab. Jakob Wöhrle

Recenzenci współpracujący z „Rocznikiem Teologicznym” w roku 2015
ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny)
dr hab. Piotr Chomik (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny)
dr Jurij Danilec (Uniwersytet w Użhorodzie)
prof. dr hab. Sebastian Grätz (Uniwersytet w Mainz)
prof. dr hab. Klaus Koenen (Uniwersytet w Kolonii)
dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Teologii)
dr hab. Piotr Lorek (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu)
ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny)
prof. dr Robert Alexander Maryks (Jesuit Institute, Boston Jesuit College)
prof. dr hab. Nadiežda Morozova (Instytut Języka Litewskiego w Wilnie)
prof. dr hab. Aleksander Naumow (Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji)
prof. dr hab. Zbigniew Pasek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny)
dr hab. Jacek Aleksander Prokopski (Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych)
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Instytut Nauk Biblijnych)
dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji)
prof. dr hab. Sergeius Temčinas (Instytut Języka Litewskiego w Wilnie)
ks. dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji)

wróć do góry