Rocznik Teologiczny

Rocznik Teologiczny znajduje się na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z „Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” (wraz z “Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”) uzyskał 70 punktów.

Rocznik Teologiczny jest indeksowany w bazach:

Pełna treść wszystkich artykułów (od 2009 roku) jest dostępna open access w zakładce Zeszyty Rocznika Teologicznego oraz w wymienionych powyżej bazach.

Z przyjemnością informujemy, iż kwartalnik naukowy Rocznik Teologiczny znalazł się na prestiżowej ICI Journals Master List, pozytywnie przechodząc proces ewaluacji i uzyskując w 2020roku wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 70.94 pkt.

Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się:
http://journals.indexcopernicus.com/Theological+Yearbook,p24782655,3.html

wróć do góry