Rocznik Teologiczny

Rocznik Teologiczny znajduje się na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z opublikowaną przez MNiSW w dniu 23 grudnia 2015 roku częścią B wykazu czasopism uzyskał 9 punktów.

Rocznik Teologiczny jest indeksowany w bazach:

Wszystkie teksty są dostępne w formie open access w zakładce „Zeszyty Rocznika Teologicznego” oraz w wymienionych powyżej bazach.

Z przyjemnością informujemy, iż kwartalnik naukowy Rocznik Teologiczny znalazł się na prestiżowej ICI Journals Master List, pozytywnie przechodząc proces ewaluacji i uzyskując wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 49.32 pkt. (znormalizowany wskaźnik ICV wynosi 5,43 pkt.).

Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się:

http://journals.indexcopernicus.com/Theological+Yearbook,p24782655,3.html

wróć do góry