Rocznik Teologiczny

Adres Redakcji Rocznika Teologicznego:

Redakcja Rocznika Teologicznego
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel.: +48 22 635 68 55

rocznikteologicznychat.edu.pl

Redaktor naczelny dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: j.slawikchat.edu.pl
Sekretarz Redakcji dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT: j.sojkachat.edu.pl

wróć do góry