Rocznik Teologiczny

Spis treści/Table of Contents

Artykuły/Articles
Jerzy Pańkowski, Святая Евхаристия – источник и центр соборного бытия Церкви в перспективе Великого Всеправославного Собора/Holy Eucharist – the source and center of the conciliar life of the Church from the perspective of the Great Pan-Orthodox Council 141
Jarosław Charkiewicz, Ikony Matki Bożej typu „Hodegetria” w prawosławiu i ich obecność w polskich cerkwiach/Icons of Our Lady Hodegetria in Orthodox Faith and their presence in Polish Orthodox churches 153
Виталий Шумило, Служение Церкви священномученика епископа Дамаскина (Цедрика) после его хиротонии в 1923 году/The Hieromartyr Bishop Damaskin Tsedrik’s Service to the Church aft er his Consecration in 1923 173
Borys Przedpełski, Koncepcja reformy Kościoła Katolickiego krajów niemieckich w myśli i praktyce ks. Ignaza Heinricha von Wessenberga (1774-1860)/Reformatory ideas and practices in Roman Catholic Church of German speaking countries introduced by Ignaz Heinrich von Wessenberg (1774-1860) 219
Jerzy Grzybowski, Żołnierskie drogi ks. kapelana Grzegorza Kuryłasa/The Soldier’s Fate of Chaplain Fr. Grzegorz Kurylas 243
Jerzy Ostapczuk, Z życia prawosławnej emigracji gruzińskiej w międzywojennej Polsce na przykładzie rodziny Bagrationich/From the life of the Orthodox Georgian Emigration in the interwar Poland: Th e case of Bagrationi Family 269
Recenzje/Reviews
Nicolle, David. 2014. I cavalieri di Gerusalemme. L’ordine crociato degli Ospitalieri 1100-1565. Gorizia: Leg edizioni Srl (244 strony) (Andrzej F. Dziuba)/ I cavalieri di Gerusalemme. L’ordine crociato degli Ospitalieri 1100-1565. Gorizia: Leg edizioni Srl (pp. 244) (Andrzej F. Dziuba) 303
Asbridge, Thomas. 2015. Krucjaty. Wojna o Ziemię Świętą. Przekład Natalia Rataj, Mateusz Józefowicz. Warszawa: Wydawnictwo Astra (969 stron) (Andrzej F. Dziuba)/Krucjaty. Wojna o Ziemię Świętą. Transl. Natalia Rataj, Mateusz Józefowicz. Warszawa: Wydawnictwo Astra (pp. 969) (Andrzej F. Dziuba) 309
wróć do góry