Rocznik Teologiczny

Spis treści/Table of Contents

Artykuły/Articles
Gisela Fuchs, Der „Fall“ Adams in der koptischen Adam-Apokalypse. Ein Substrat aus Ezechiel (Kapitel 28) in einem gnostischen Text?/Adam’s Fall in the Coptic Apocalypse of Adam. Is a passage from Ezekiel (chapter 28) the foundation of a Gnostic text? 5
Damian Dorocki, Nieograniczone odkupienie i odparta łaska. Klasyczny arminianizm we współczesnej teologii ewangelikalnej/Unlimited Atonement and Resistible Grace. A Classical Arminianism in the Contemporary Evangelical Theology 37
Jerzy Sojka, Warunki dopuszczenia do Sakramentu Ołtarza w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej z lat 1947-2010/Conditions of Admittance to the Lord’s Supper in the reflexion of the Lutheran World Federation in 1947-2010 59
ИЕРОМОНАХ СЕРАФИМ (ВЛАДИМИР АМЕЛЬЧЕНКОВ/Hieromonk Seraphin (Vladimir Amelchenkov), Опыт пастырского душепопечения священномученика Серафима (Остроумова), архиепископа СмоленскогоPastoral counseling experience of saint martyr Seraphin (Ostroumov), archbishop of Smolensk 75
Tadeusz Kopyś, Kościół Katolicki na Węgrzech w latach 1945–1989 ze szczególnym uwzględnieniem Soboru Watykańskiego II/Hungarian Catholic Church in the Years 1945–1989 with Particular Emphasis on Second Vatican Council 85
Leszek Jańczuk, Przyczyny rozwoju pentekostalizmu w Ameryce Łacińskiej/The reasons for the growth of the Pentecostal movement in Latin America 123
wróć do góry